SI_450x65-impresum

Storitev zagotavlja:  

Henkel Slovenija d.o.o.
Željko Smodlaka
Melita Ferlež

Podjetje registrirano:

Industrijska 23, 2506 Maribor

Poštni naslov:   

Industrijska 23, 2506 Maribor, tel. 00386 (0) 2 2222 100, faks. 00386 (0) 2 2222 546

Identifikacijska številka:    

SI 64268438