IMPRESUM

STORITEV ZAGOTAVLJA:

Henkel Slovenija d.o.o.
Željko Smodlaka

PODJETJE REGISTRIRANO:

Industrijska 23, 2506 Maribor

POŠTNI NASLOV:

Industrijska 23, 2506 Maribor, tel. 00386 (0) 2 2222 100, faks. 00386 (0) 2 2222 546
email: henkel.slovenija@henkel.com

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:

SI 64268438